Odzyskanie swoich pieniędzy

26 March 2018

Pieniądze

Jeśliby zapytać którąkolwiek osobę prowadzącą działalność gospodarczą o to, co jej zdaniem jest jedną z największych przeszkód dla takiej aktywności w Polsce to z całą pewnością odpowie iż poza ogromnym balastem fiskalnym do największych przeszkód prowadzenia biznesu zaliczają się opóźnienia w regulowaniu zobowiązań ze strony dłużników. Rozliczenia pomiędzy firmami mają trochę inny charakter niż pomiędzy firmami i konsumentami. Płatność na podstawie faktury rzadko kiedy jest realizowana natychmiast. Bardzo częstą praktyką stosowaną w Polsce przez mnóstwo firm jest traktowanie zapłaty za fakturę jako swego rodzaju kredyt i przeciąganie uregulowania zobowiązań tak długo jak tylko jest to możliwe.

Brak płynności finansowej

Takie zachowania prowadzą do tego iż wielu przedsiębiorstwom bardzo trudno jest utrzymać płynność finansową, brakuje pieniędzy na inwestycje, a czasami nawet na wypłaty dla pracowników. Co więcej, taka spirala opóźnień w płatnościach coraz to bardziej narasta gdyż kiedy jedna firma zwleka z zapłatą płatności to jej wierzyciel musi czynić to samo względem swoich dostawców bo inaczej nie będzie w stanie kontynuować produkcji czy innego typu działalności. Niekiedy taka sytuacja jest już tak przewlekła, że nie pozostaje nic innego jak podjąć się windykacji należności od dłużnika (więcej). Próba przeprowadzenia windykacji to jeszcze nie krok ostateczny gdyż istnieją bardziej restrykcyjne metody.

Windykacja należności

Część firm próbuje przeprowadzić windykację swych należności z pośrednictwem prawników, którzy przygotowują dla nich odpowiednie pisma mające uprzytomnić ich wierzycielom, że są już o krok od skierowania sprawy do sądu i często taka strategi działa bowiem wierzyciele wolą nie robić sobie kłopotu i spłacają należności. Inne firmy nie mają tyle czasu i sprzedają swoje należności ze stratą rozmaitym firmom windykacyjnym, które potem na własną rękę zajmują się odzyskaniem pieniędzy od niesolidnych dłużników.